Aidventure

Aidventure

Professional healthcare in remote settings

Event och äventyrssjukvård

Aidventure har som vision att erbjuda professionell sjukvård oavsett var du är någonstans.
Vårt mål är att hjälpa dig arrangera och genomföra säkra event och resor. Så att du kan fokusera på ditt event och känna dig trygg i att sjukvård och säkerhet är under kontroll.

Aidventure erbjuder planering av sjukvårdsorganisation och bemanning med legitimerad sjukvårdspersonal (undersköterska, sjuksköterska och läkare) för tävling, event och konferens. Med lång erfarenhet av akutsjukvård, extremsport och friluftsliv kan Aidventure erbjuda sjukvård på ett sätt få andra kan.

Verksamhetsansvarig är Axel Moberg, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

 


SAGT OM AIDVENTURE

"Vi visste att vår Try-Out skulle bli tuff och på gränsen av vad deltagarna skulle klara av och i vissa fall även över gränsen. När man genomför såna här aktiviteter som ligger så nära gränsen så måste man ha ett bra säkerhetstänk. Aidventure tog ett enormt stort ansvar och var till stor del anledningen till att vi vågade ta ut svängarna rejält.

Kanske ett av de positivaste omdömen vi fick av deltagarna rörde just sjukvården. Aidventure tog hand om och brydde sig om deltagarna, de var alltid där med en hjälpande hand."

Mikael Lindnord
Team captain Axa-Adidas adventure racing team

 

"I takt med att mitt företag växt har jag behövt fler duktiga instruktörer.
Axel träffade jag när vi båda jobbade på ambulansen i Stockholm och hörde då om hans företag Aidventure.
Jag har utbildat i hjärt- och lungräddning i femton år och vet att det kan vara svårt att engagera och utbilda. Axel har varit en stor tillgång och uppskattad instruktör bland mina kunder.

Camilla Thurell
Life in Mind AB