Aidventure

Aidventure

Professional healthcare in remote settings

Välkommen till Aidventure!

Företaget startades 2005, då som ett äventyrsprojekt. Under åren har det utvecklats och omfattar nu flera områden. Allt från eventsjukvård, Orosanmälan.se och Vildmarksskola.se, Tibbles och Coaching.

Med Aidventure försöker jag skapa ett lyckligare liv för mig själv och ett bättre liv för andra.

Äventyr & utmaningar är centralt för mig. Jag har bland annat genomfört tre Ironman (Kalmar 2010, Mallorca 2014 & Malaysia 2015), Ötillö 2011 och gått Kungsleden på turskidor vid två tillfällen  (9 och 1/2 dag vid båda).  

Jag arbetar som ambulanssjuksköterska i Stockholm och med Aidventure erbjuder jag sjukvårdslösningar för event. Allt ifrån "vanliga" event i stadsmiljö till mer utmanande uppdrag ute i terrängen. Jag har utlandserfarenhet från utbyte i Tanzania och arbete i Irak, kurser i expeditionsmedicin i Norge, Costa Rica & Namibia. Under sommarhalvåret driver jag Vildmarksskola.se där jag guidar barn och unga i naturen.


Axel Moberg

Axel Moberg, grundare av Aidventure, är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

Axel Moberg, grundare av Aidventure, är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.


2007 fick Axel ta emot pris från länspolismästare Carin Götblad, Stockholms brandkår och Svenska livräddningssällskapet för rådigt ingripande i samband med att en bil körde över kajen i Nynäshamns hamn och sjönk till bottnen. Axel räddade kvinnan som satt fast i bilen genom att dyka ned sex gånger. Axel drog den medvetslösa kvinnan ur bilen, simmade med henne upp till ytan  och släpa henne in till  kajen där HLR påbörjades. kvinnan överlevde.

2007 fick Axel ta emot pris från länspolismästare Carin Götblad, Stockholms brandkår och Svenska livräddningssällskapet för rådigt ingripande i samband med att en bil körde över kajen i Nynäshamns hamn och sjönk till bottnen. Axel räddade kvinnan som satt fast i bilen genom att dyka ned sex gånger. Axel drog den medvetslösa kvinnan ur bilen, simmade med henne upp till ytan  och släpa henne in till  kajen där HLR påbörjades. kvinnan överlevde.